SIMON MAANKOHOUMAPUISTO

 • Stacks Image 98

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 99

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 100

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 147

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 150

  Caption Text

  Link

JÄÄKAUSI
Viimeisen jääkauden mannerjää peitti Skandinavian ja osan Eurooppaa paksulla mannerjäällä n. 15 000 vuotta sitten. Jääkausi oli seurausta maapallon ilmastomuutoksesta. Jääkauden aikana Skandinaviaa peitti 1 000 - 3 700 metriä paksu jäätikkö. Jäätikön massa painoi Skandinaviassa maapallon sulan sisuksen päällä olevaa mannerlaattaa lommolle. Puiston alueella jään aiheuttama paine maankamaraa vasten oli n. 3000 tonnia neliömetriä kohti. Mannerjään aiheuttaman painauman syvyys vaihteli kymmenistä metreistä aina satoihin metreihin. Puiston alueella painauma oli noin 900 - 1 000 metriä syvä.

Maapallon sisuksissa oleva pätsimäinen kuumuus pitää kivimassan eli magman sulana. Pinta on kuitenkin viileä ja kovettunut kivikuoreksi eli mannerlaataksi, joka koostuu pääasiassa keveistä mineraaleista. Siksi mannerlaatta kelluu sulan magman päällä. Mannerlaatan paksuus on Suomen kohdalla noin 60 km ja laatta ui magmassa upoten siihen lähes kokonaan. Kun kivikuoren päälle kasaantui 3 km jäätä, painui laatta jään kohdalta noin 1 km:n syvyydeltä lommolle.
Stacks Image 192