SIMOS LANDHÖJNINGSPARK

 • Stacks Image 128

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 129

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 130

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 159

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 169

  Caption Text

  Link
Stacks Image 202

LANDHÖJNINGEN
Landhöjningen är en följd av att inlandsisens tryck försvunnit och pågår ännu efter 10 000 år. Des storlek varierar i landets olika delar och är störst i Bottenvikens kustlandskap. Här höjer sig landet med ca 8,5 mm i året. Landhöjningen syns bäst vid kusten där ny mark bildas.

Då isen smalt bort började plattan räta ut sig. Även om det inte funnits inlandsglaciärer i Skandinavien på över 8 000 år fortsätter plattan ännu att räta ut sig. Uträtningen är en långsam process som möjligen pågår ännu i tusentals år. Man har uppskattat att landet kommer att höja sig ännu 80 – 120 meter vid Bottniska viken. Detta kommer att ta 7 000 - 12 000 år. Detta innebär att Bottniska viken kommer att bli en kedja sjöar där Finlands och Sveriges nordliga älvar förenas och där vattnet rinner ut via Östersjön till Nordsjön och Atlanten.

För att mäta landhöjningen används ett GPS-positioneringssystem där man med hjälp av flera satelliter bestämmer mätstationens position och höjd. Mätstationen är inte längre knuten till kusten utan kan även ligga i inlandet. GPS-mätningen har prövats på i nordiska BIOFROST-projektet. En mätning under bara ett par år ger en exakt bild av landhöjningen.
Stacks Image 205

Merestä kokonneen maan valtaa erilaiset rannikon pioneerikasvit muodostaen rantaniittyjä. Myöhemmin rannan valtaa pensaat ja puut. Tyypillisesti ensin ehtivät paju, raita, leppä ja koivu ennen kuusta ja mäntyä.