SIMOS LANDHÖJNINGSPARK

 • Stacks Image 118

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 119

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 120

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 153

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 156

  Caption Text

  Link
Stacks Image 197

ISEN SMÄLTER
På grund av att jordens klimat värmdes upp började inlandsisen smälta. Smältningen tog ett par tusen år och de kraftiga strömmarna av smältvatten bearbetade jordskorpan genom att transportera stenämne och sand ända ner till Mellaneuropa. Stenämnet som vattnet transporterat med sig slipade klipporna och bildade olika stenstrandar, sand- och grusåsar som påträffas långt inne i inlandet. Flera av de s.k. jättegrytorna i Finland har uppstått då vattenmassorna under istiden satt stenar att rotera på klipporna. I Rokua söder om Uleåborg kan man även se sandåsar som bildats och byggts av strömmar under istiden. På många platser runt om i Finland finns djupa s.k. dödisgropar som uppstått då stora isblock stått still och smultit ner i jordmånen. På många platser kan man även se stora stenar, s.k. jättekast som ismassorna transporterat med sig då isen rörde sig runt om i landet. På många ställen syns fåror i nord-sydlig riktning på klipporna, det är stenarna i ismassorna som ristat in fårorna då de drog förbi.

På bilden intill syns havsstranden för cirka 10 000 år sedan.


Stacks Image 200