SIMOS LANDHÖJNINGSPARK

 • Stacks Image 98

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 99

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 100

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 147

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 150

  Caption Text

  Link

ISTIDEN
Under den sista istiden täckte inlandsisen Skandinavien och delar av Europa med en tjock inlandsis för ca 15 000 år sedan. Istiden var en följd av en klimatförändring på jorden. Under istiden täcktes Skandinavien med en glaciär som var 1 000 – 3 700 meter tjock. I Skandinavien tryckte glaciärens massa ner kontinentalplattan som ligger på jordens smälta innerkärna. I parken var isens tryck mot jordskorpan ca 3 000 ton per kvadratmeter. Djupet som inlandsisen orsakade varierade från tiotals meter ända till hundratals meter. Nedsänkningen i parken var cirka 900 - 1 000 meter djup.

De höga temperaturerna inuti jorden håller stenmassan, alltså magman, smält. Ytan är dock sval och har förstenat till ett stenskal, dvs. en kontinentalplatta, som består av i huvudsak lätta mineraler. Därför flyter kontinentalplattan på den smälta magman. Kontinentalplattans tjocklek i Finland är cirka 60 km och plattan simmar på magman och är nästan helt nedsjunken i den. Då 3 km is packades på stenskalet trycktes plattan ner cirka 1 km under isen.

Stacks Image 192