SIMOS LANDHÖJNINGSPARK

 • Stacks Image 108

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 109

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 110

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 135

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 138

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 141

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 144

  Caption Text

  Link

FÖRSTA SIDAN
Välkommen att bekanta dig med ett naturfenomen som jordens klimatförändringar har orsakat. Landet som ständigt höjs orsakar att havet drar sig längre bort från fastlandet i Simos landhöjningspark. Området inom parken växer årligen med en yta stor som en villatomt, farlederna blir grundare och nya öar uppstår ständigt. Landhöjningen kan konstateras med hjälp av olika infotavlor och kartor runt om i parken och man kan se hurdan förändring landskapet genomgått under ett par hundra år. Välkommen på besök!

Skandinaviens
landhöjning beror på istiden.
Den sista istiden, som kallas "Weichsel”, täckte Skandinavien och delar av Europa med en tjock inlandsis. Under istiden täcktes Skandinavien med en glaciär som var 1 000 – 3 700 meter tjock. I Skandinavien tryckte glaciärens massa ner den ca 60 km tjocka kontinentalplattan som ligger på jordens smälta innerkärna. I parken var isens tryck mot jordskorpan ca 3 000 ton per kvadratmeter. Djupet som inlandsisen orsakade varierade från tiotals meter ända till hundratals meter. Nedsänkningen i parken var cirka 900 - 1 000 meter djup.

Under 10 000 års tid har nedsänkningen börjat räta ut sig och det syns i att havsstranden drar sig längre bort från fastlandet. I Simo landhöjningspark finns det 10 informationspunkter där du kan bekanta dig med hur kustlinjen flyttat sig under de senaste 500 åren Eftersom landhöjningen är som kraftigast i Bottenviksområde är även förändringarna i kustlandskapet stora. De äldsta invånarna minns ännu hur havsstranden låg närmare bebyggelsen och båtplatserna nära husen. Förändringen är långsam men byns äldsta invånare minns hur havsytan sjunkit med nästan en meter under sin livstid.

Det finns ännu områden på jorden där glaciären trycker ner jordskorpan på samma sätt. Till exempel påminner situationerna i Antarktis och på Grönland om hur det såg ut i Skandinavien ännu för 15 000 år sedan. Till exempel är glaciärens tjocklek mitt på Grönland över 3 km och jordskorpan under den har sjunkit ner under havsytan.


Pasted Graphic Pasted Graphic 1 Pasted Graphic 2 Pasted Graphic 3
Fennovoima Oy
Pohjolan Sanomat Oy
Rajakiiri Oy
Rantakairan Sähkö Oy
Simon Turvejaloste Oy
Simonkylän maa-ja vesialueen osakaskunta
Stora Enso Oy
Tuuliwatti Oy
Vapo Oy